header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afgelastingen  Aantal vragen: 1
 Agenda  Aantal vragen: 2
 E-mail adressen  Aantal vragen: 1
 Jongste jeugd, informatie voor ouders  Aantal vragen: 3
 Ledenadministratie  Aantal vragen: 3
 Routebeschrijving  Aantal vragen: 1
 Sponsors  Aantal vragen: 1
 Studentenhockey  Aantal vragen: 1
 Website / EMMA / LISA  Aantal vragen: 8

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Jongste jeugd, informatie voor ouders
Informatie nieuwe jongste jeugdleden 

Informatie nieuwe jongste jeugdleden


Uw kind is net lid geworden of wordt misschien lid van Mixed Hockey Club Leeuwarden. Kinderen in de leeftijd tot 10 jaar vallen onder de jongste jeugd. We kennen de volgende categorieën:

Funkey4 en 5 jarigen

F-jeugd6 en 7 jarigen

E6-jeugd8 jarigen

E8-jeugd9-jarigen


Kennismaken met hockey: Proeftrainen

Wellicht wilt u uw kind eerst laten kennismaken met de hockeysport voordat u definitief beslist over lidmaatschap van onze club. Uw kind mag 2 weken meetrainen (proeftrainen) zonder dat een contributieverplichting wordt aangegaan. Voor kinderen die de basisvaardigheden nog moeten leren, zijn er speciale trainingsgroepen. Het is dus niet mogelijk dat uw kind meteen meetraint met een bestaand team, bijvoorbeeld het team van een vriendinnetje dat al lid is. Er zijn meerdere momenten per seizoen waarop nieuwe kinderen kunnen instromen, namelijk september en maart. Een hockeystick kan geleend worden op de club.


U kunt uw kind tevoren aanmelden als (proef)lid via het inschrijfformulier op de site, onder‘Lidmaatschap”. Voor vragen kunt u contact opnemen met Els Jolmers (telefonisch 

06 20493212 of per mail [email protected]). Spontaan langskomen mag ook, mits u zich dan op club bij een trainer meldt. Els geeft u dan informatie over de gang van zaken op onze club. 


Funkey
Voor 4 en 5-jarigen, kinderen uit groep 1 en 2, bieden wij Funkey-hockey. Dit is een trainingsprogramma, opgesteld door de hockeybond, met een mix van hockey en andere bewegingsactiviteiten met een speels karakter. De activiteiten zijn afgestemd op de interesses en vaardigheden van kleuters. Er is momenteel 1 groep, De meisjes en de jongens trainen samen op vrijdagmiddag (16:00-17:00). Als er voldoende kinderen zijn, wordt deze groep gesplitst.


F- en E-jeugd

Als uw kind de F-leeftijd heeft, kan het meetrainen met de trainende F-jeugd. Kinderen die E6 en E8-leeftijd hebben, starten bij de trainende E-jeugd. De trainingen zijn op woensdagmiddag (16:00-17:00) en op vrijdagmiddag (16:00-17:00).


Jongens

Aangezien we dringend op zoek zijn naar nieuwe jongensleden geldt voor hen een andere regeling. Zij kunnen gedurende het hele seizoen komen kennismaken waarbij per kind gekeken wordt welke trainingsgroep het meest geschikt is. Verdere informatie daarover kunt u verkrijgen bij Els Jolmers.


Lidmaatschap
Als u uw kind voor de proeftraining heeft aangemeld via de site, en na vier proeftrainingen besluit dat uw kind definitief lid wordt, kunt u een mail sturen naar: [email protected], onder vermelding van de naam van uw kind met geboortedatum. 


Contributie
De contributie voor seizoen 2019-2020 bedraagt:

Funkey €  77,50

F-jeugd€ 205,00     

E-jeugd€ 290,00       

Zaalhockey is een vast onderdeel van het lidmaatschap bij de jeugd. De trainende F- en E-tjes zullen het eerste jaar alleen trainen in de zaal. 


Bij inschrijving als lid betaalt u éénmalig entreegeld van € 55,00. Het innen van de contributie gebeurt per automatisch incasso.


Betrokkenheid ouders

Het is goed om u te realiseren dat het lidmaatschap van uw kind niet geheel vrijblijvend is!!!  Wij zijn een club ‘voor en door leden’. Naast uw aanwezigheid langs de lijn om uw kind aan te moedigen, wordt van u verwacht dat u bij een aantal uitwedstrijden rijdt voor het team van uw kind. Daarnaast zijn er taken die samen met de andere ouders van het team moet worden verdeeld. 


Per team vragen wij:

1 á 2 ouders om teamcoach te worden  

ouders om spelbegeleiding te verzorgen 

1 ouder om op zaterdagochtend gastheer/vrouw (wedstrijdtafel) te worden (3-4x/jaar)

overige ouders worden ingedeeld om bardienst te doen (ca. 2x/jaar)

Uiteraard krijgt u bij iedere taak de benodigde instructie en begeleiding.


EENMAAL LID GEWORDEN…


Teamindeling
Kinderen die net lid geworden zijn, gaan niet direct wedstrijden spelen. Uw kind blijft eerst een periode trainen in de beginnersgroep (trainende F- of trainende E-jeugd) om de basisvaardigheden aan te leren. Na ongeveer een half seizoen oefenen, wordt uw kind ingedeeld in een team. Vanaf dat moment wordt er met het eigen team getraind (LET OP, de trainingsdag en tijd kunnen dan veranderen). Met het team wordt ook deelgenomen aan de competitie. Kinderen die aan het begin van het seizoen (september) lid worden, worden of na herfstvakantie (oktober) of na de zaalperiode (maart) in een team ingedeeld. Kinderen die in het voorjaar lid worden, starten na de zomervakantie in een team. 


Teamindeling vindt plaats op basis van leeftijd, geslacht en volgorde van aanmelding. In F-teams en E6-tallen worden maximaal 9 kinderen ingedeeld. E8 en D8-teams zijn vol bij 12 teamleden. De Jongste Jeugd Coördinator, Tiny de Jong, is verantwoordelijk voor de teamindeling en neemt contact met u op zodra uw kind ingedeeld gaat worden. U kunt bij haar ook voorkeuren aangeven, bijvoorbeeld plaatsing bij een bepaald vriendje of vriendinnetje. Ook kan het zijn dat het voor uw kind wenselijk is om een leeftijdscategorie lager of hoger te worden ingedeeld op grond van sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, bijvoorbeeld als het op school een groep heeft gedoubleerd of overgeslagen. Geef dit vroegtijdig door aan de coördinator dan wordt daar, zo mogelijk, rekening mee gehouden ([email protected]).


Trainingen
Alle jongste jeugd teams hebben 2x per week training met hun eigen team. Het trainingsschema vindt u vanaf medio augustus op onze website.


Tijdens de training dient uw kind sportkleding te dragen waarin hij/zij zich gemakkelijk kan bewegen. Het dragen van scheenbeschermers en een mondbeschermer (bitje) worden door de hockeybond verplicht gesteld. Kunstgrasschoenen worden zeer aanbevolen, omdat gewone gymschoenen (te) glad zijn waardoor uw kind gemakkelijk kan uitglijden. Verder dient uw kind te beschikken over een eigen hockeystick. 


Mocht uw kind een keer verhinderd zijn, dan graag tevoren afmelden bij de trainer. Namen en contactgegevens staan op het besloten gedeelte van de website.


Tijdens schoolvakanties gaan de trainingen NIET DOOR, tenzij door de trainer anders is afgesproken. Raadpleeg hiervoor ook de jaarkalender op onze site.


Wedstrijden
In de periodes september-herfstvakantie, eind oktober-november en maart-juni wordt op zaterdagochtend een wedstrijd gespeeld. Tijdens schoolvakanties zijn er (doorgaans) geen wedstrijden gepland. De competitie wordt door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) georganiseerd. De speeldata worden jaarlijks ruim voor aanvang van het seizoen vastgesteld en zijn terug te vinden in de jaarkalender op onze site.


Bij de Jongste Jeugd staat spelplezier voorop! De uitslagen van de wedstrijden zijn van ondergeschikt belang en worden daarom niet gepubliceerd. Er bestaat bij de jongste jeugd geen promotie of degradatieregeling. Indeling in een poule is gebaseerd op leeftijd en gelijkwaardigheid van spelniveau. Poule-indeling gebeurt per periode (3x/jaar).


Het wedstrijdschema met speeltijden vindt u op de website www.mhcl.nl.  Bij een thuiswedstrijd wordt er 30 minuten voor de wedstrijd verzameld op de club. Kinderen worden in hun tenue verwacht. Wees op tijd zodat uw kind kan inspelen en de coach de wedstrijd kan voorbespreken. Bij een uitwedstrijd staat de vertrektijd op de website vermeld. De coach bepaalt de verzamelplaats en regelt het vervoerschema. Er wordt bij toerbeurt door ouders gereden. Routebeschrijving naar de uit-club kunt u, via een link in het wedstrijdschema op de site, downloaden. Kinderen die in Leeuwarden wonen, worden na de wedstrijd door de rijdende ouder thuis afgezet. Ouders van kinderen die buiten Leeuwarden wonen dienen zelf met de rijder afspraken te maken over het thuisbrengen.


Wedstrijden worden gespeeld in het clubtenue: geel shirt met MHCL logo, zwarte broek/rok en zwarte sokken met gele rand. Het clubtenue is alleen verkrijgbaar bij Diepenmaat Sport aan de Voorstreek te Leeuwarden. In september is er doorgaans een speciale koopavond/week met korting voor leden op de meeste hockeyartikelen. Scheenbeschermers en een bitje zijn verplicht!  


De ouders verzorgen bij toerbeurt fruit voor in de rust, de coach stelt hiervoor een schema op. U  dient doorgaans zelf iets te drinken (water) mee te geven voor in de rust. Na de wedstrijd drinken de kinderen gezamenlijk limonade met de tegenpartij. 


Informatie
De berichtgeving vanuit de hockeyclub en de Jongste Jeugd Commissie verloopt via onze website www.mhcl.nl  en via de mail.  Op het openbare gedeelte van de site vindt u o.a. algemene informatie, nieuwsberichten, het wedstrijdschema, het trainingsschema, de jaarkalender en links voor routebeschrijvingen naar andere hockeyclubs. 


Zodra uw kind lid wordt, krijgt u inloggegevens voor het besloten gedeelte van de website. Als u inlogt komt u op de persoonlijke pagina van uw kind, met daarop alle teaminformatie, inclusief contactgegevens die niet te zien zijn op het openbare gedeelte, het wedstrijdschema van uw kind, trainingstijden etc. Alle relevante informatie handig bij elkaar op 1 pagina!


Tenslotte
Wij wensen uw zoon/dochter veel hockeyplezier toe! Mocht u nog vragen hebben, bel of mail dan gerust met één van de commissieleden.
De Jongste Jeugd Commissie:Aanspreekpunt aankomende / nieuwe leden

Els Jolmers[email protected]06 204 932 12


 
Informatiebrief 2014-2015 
http://www.mhcl.nl/files/library/informatiebrief%20jongste%20jeugd%20commissie%202014-2015%5B1%5D.pdf 
spelplezier bij jongste jeugd 
http://www.mhcl.nl/files/library/spelplezier%20bevorderende%20maatregelen%20bij%20de%20jongste%20jeugd.pdf  


 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Contact

Adres
Kalverdijkje 68, 8924 JJ Leeuwarden
[email protected]

Postadres
Jan luykenstraat 6
8913 HW LEEUWARDEN